โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555

สานใจท้องถิ่นใต้ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ที่พัก

สถานที่พัก

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงแรมในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

 

ลำดับ

ชื่อที่พัก

ที่ตั้ง

หมายเลข

ราคา

จำนวนห้อง

หมายเหตุ

โทรศัพท์

(บาท/ห้อง)

1

โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์  สปา รีสอร์ท

ถนนทุ้งฟ้า  ถนนอุตรกิจ  อำเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่  81000

075-620028-46

1,800

 

 

2

โรงแรมกระบี่รอยัล

403  ถนนอุตรกิจ  อำเภอเมือง

075-611582-4

700 บาท

 

เต็มแล้ว

ติดต่อ... คุณดา

จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

3

โรงแรมไทยโฮเต็ล

ถนนอิศรา  ถนนอุตรกิจ  อำเภอเมือง

075-611474-6

520 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

30  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณแหม่ม

จังหวัดกระบี่  81000

 

650 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

30  ห้อง

 

4

โรงแรมเวียงทอง

ถนนอุตรกิจ  อำเภอเมือง 

075-620020-3

700 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

80  ห้อง

 

ติดต่อ...คุณสาว

จังหวัดกระบี่  81000

 

800 บาท (รวมอาหารเช้า)

 

5

โรงแรมซิตี้

ถนนมหาราช  อำเภอเมือง

075-611961

ตึกใหม่ (แอร์)   650 บาท

50 ห้อง

 

 

จังหวัดกระบี่  81000

 

ตึกเก่า (แอร์)    500 บาท

 

 

 

 

ตึกเก่า (พัดลม)  350 บาท

 

 

 

 

(ไม่รวมอาหารเช้า)

 

6

โรงแรมริเวอร์ไชด์

ถนนอุตรกิจ  อำเภอเมือง

075-612128-9

ตึกใหม่ 550 บาท

56 ห้อง

 

ติดต่อ...คุณกนกวรรณ

จังหวัดกระบี่  81000

 

ตึกเก่า 500 บาท

10 ห้อง

 

 

 

 

(ไม่รวมอาหารเช้า)

 

 

7

โรงแรมเคียงทะเล

ถนนคงคา  อำเภอเมือง

075-622885-8

ชั้นล่าง  500 บาท

5  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณเกียว

จังหวัดกระบี่  81000

 

ชั้น 2   600 บาท

6  ห้อง

 

 

 

 

ชั้น 3 - 4   800 บาท

7  ห้อง

 

 

 

 

(ไม่รวมอาหารเช้า)

 

 

8

โรงแรมแม่น้ำ

ถนนคงคา  อำเภอเมือง

075-612321

1,000 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

10 ห้อง

 

ติดต่อ... คุณสมชัย

จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

9

โรงแรมไวเพิร์ล

ถนนกระบี่  อำเภอเมือง

075-611619

1,200 บาท (รวมอาหารเช้า)

10 ห้อง

 

ติดต่อ... คุณพิมพ์

จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

10

โรงแรมโกลเด้นฮิวล์

ถนนชม้ายอนุสรณ์  อำเภอเมือง

075-623651

900 บาท (รวมอาหารเช้า)

39 ห้อง

 

ติดต่อ... คุณหนู

จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

11

โรงแรมศรีเพชร

ถนนกระบี่  อำเภอเมือง

075-612201

600 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

24 ห้อง

พัก 2 ท่าน

ติดต่อ... คุณโฉม

จังหวัดกระบี่  81000

 

800 บาท (รวมอาหารเช้า)

 

 

 

1,200 บาท (รวมอาหารเช้า)

3  ห้อง

พัก 3 ท่าน

12

โรงแรมกระบี่ฟลอร่า

ถนนมหาราช  อำเภอเมือง

075-631120

500 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

13 ห้อง

 

ติดต่อ... คุณชนิตา

จังหวัดกระบี่  81000

 

600 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

14 ห้อง

 

 

 

 

750 บาท (บ้านเดี่ยวพัก 3 คน)

3 ห้อง

 

14

โรงแรมแกรนด์เทาเวอร์

ถนนอุตรกิจ  อำเภอเมือง

075-621456-7

300 บาท (พัดลม)

8  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณสาว

จังหวัดกระบี่  81000

 

500 บาท (แอร์)

20  ห้อง

 

 

 

 

(ไม่รวมอาหารเช้า)

 

 

15

โรงแรมบุญสยาม

ถนนเจ้าคุณ   อำเภอเมือง

075-632511-5

400-900 บาท

70  ห้อง

 

 

จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

16

โรงแรมสุวรรณาแมนชั่น

ถนนเจริญทรัพย์   อำเภอเมือง

075-623762-4

ตึกเก่า  ห้องเดี่ยว  550 บาท

30  ห้อง

 

 

จังหวัดกระบี่  81000

 

ตึกเก่า  ห้องคู่      600 บาท

 

 

 

 

ตึกใหม่  ห้องเดี่ยว  600 บาท

30  ห้อง

 

 

 

 

ตึกใหม่  ห้องคู่      700 บาท

 

 

 

 

(ไม่รวมอาหารเช้า)

 

 

18

โรงแรมธารา ปาร์ควิว

หมู่ 7  ตำบลไสไทย 

075-612170

600 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

45  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณฝน

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

19

โรงแรมอัสราม ขนาบน้ำ

ตรงข้ามโรงพยาบาลกระบี่  ถนนอุตรกิจ

075-612231

600 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

15  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณศมาสิริ

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

20

โรงแรมคริสตัลกระบี่

ถนนมหาราช  อำเภอเมือง

075-623274

800 บาท (รวมอาหารเช้า)

 

เต็มแล้ว

 

จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

21

โรงแรมปานนภารีสอร์ท

ถนนจันทร์กวีกูล (หน้าเทศบาลเมืองกระบี่)

075-620846

650 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

30 ห้อง

 

ติดต่อ... คุณนิด

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

089-6523108

800 บาท (รวมอาหารเช้า)

 

22

โรงแรมกรีนเฮ้าท์

ถนนมหาราช  อำเภอเมือง

075-622960

900 บาท (รวมอาหารเช้า)

44  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณวิว

จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

23

โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่

ถนนมหาราช  อำเภอเมือง

075-623648

650 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

30  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณอ้อม

จังหวัดกระบี่  81000

 

800-850 บาท (รวมอาหารเช้า)

 

24

โรงแรม ดี อันดามันพูลบาร์

45  ถนนรัตนดิลก  อำเภอเมือง

075-622998

1,900 บาท (รวมอาหารเช้า)

34  ห้อง

 

 

จังหวัดกระบี่  81000

 

2,300 บาท (รวมอาหารเช้า)

 

25

โรงแรม อิ่มสุข

ถนนเพชรเกษม  ตำบลกระบี่ใหญ่

075-663359

ห้องเดี่ยว  350  บาท

54  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณปรัชญา

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

089-8100379

ห้องคู่      420  บาท

 

 

 

 

(ไม่รวมอาหารเช้า)

 

 

26

โรงแรมเรนโบว์

22  ถนนนภาจรัส ตำบลปากน้ำ

075-620665-6

550  บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

25  ห้อง

 

 

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

27

J2 แมนชั่น

ถนนฤกษ์เกษม  ตำบลปากน้ำ

075-620058

500 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

20  ห้อง

 

ติดต่อ... คุณจุ๋ม

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

28

หมื่นล้าน รีสอร์ท

ถนนกระบี่-เขาทอง  ตำบลปากน้ำ

075-623979

650 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

7  ห้อง

 

 

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   81000

 

 

 

 

29

วาสนาแมนชั่น

ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง

081-9709399

500 - 550 บาท

10  ห้อง

 

 

จังหวัดกระบี่  81000

 

(ไม่รวมอาหารเช้า)

 

 

30

กระบี่ แกรนด์ เพลช

ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง

075-612798-8

500 - 550 บาท

20  ห้อง

 

 

จังหวัดกระบี่  81000

 

(ไม่รวมอาหารเช้า)

 

 

31

JJ อพาร์ทเมนต์

ถนนฤกษ์เกษม  ตำบลปากน้ำ

075-620058

450 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)

15  ห้อง

 

 

อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ  ในการจองห้องพักตามรายชื่อสถานที่พักที่แจ้งให้ผู้แจ้งระบุว่า  "เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ" หรือ "กระบี่วิชาการ"  จัดโดยเทศบาลเมืองกระบี่ ***

 

hotelmap

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:15 น.