คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

ร่าง สอบราคา / ร่าง (e-bidding)

 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอศิลป์

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนนาเตย ซอย 2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำ ถนนกระบี่ ซอย 28

 การจัดจ้างกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน (โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ ครั้งที่ 3)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนมหาราช ซอย 22

 โครงการก่อสร้างถนนรอดบุญ ซอย 2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเจ้าคุณ 2

 ประกวดราคาจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเจริญสุข

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล พร้อมหลังคารถบรรทุก

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวัชระ ซอย 11

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 เดือน พฤษภาคม 2562

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนวัชระ ซอย 11 

 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาตินานาชาติ ครั้งที่ 3

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าเรือ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะธารา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารราชพฤกษ์และอาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองกระบี่

 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน(ชั้นลอย)ตลาดสดมหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ(ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งทางเดินโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล3 ท่าแดง

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 9 รายการ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิติ

 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ 

 ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคล และห้องประชุมสองคาบสมุทร พร้อมติดตั้ง 

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 46 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทสบาลเมืองกระบี่ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง (ดีเซล)  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาาดไม่น้อย 30 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนห้วยน้ำเขียว ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราาจ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ ถนนกระบี่ บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราาจ้างก่อสร้างปูพื้น HDPF เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2