คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอศิลป์เทศบาลเมืองกระบี่

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนปานุราช ซอย 6

 จ้างที่ปรึกาาโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุใชน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย 5

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนปานุราช ซอย 6

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนนาเตย ซอย 2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณควนม้าตั้ง

 จ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนนภาจรัส ซอย 1

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนนภาจรัส ซอย 1

 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน (โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ ครั้งที่ 3 

 ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนมหาราช ซอย 22

 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช 

                - คุณลักษณะเฉพาะของงานกวาดตลาดสดมหาราช
 
               - ประมาณการต่าจ้างกวาดขยะตลาดสดมหาราช
 
               - เอกสารประกวดราคาจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช

 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเจ้าคุณ 2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรอดบุญ ซอย 2

 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหอศิลป์อันดามัน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณควนม้าตั้ง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเจริญสุข

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนศรีพังงา ซอย 8 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 55

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนศรีพังงา ซอย 8 

มิถุนายน

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล พร้อมหลังคารถบรรทุก

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวัชระ ซอย 11

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู่วัฒนธรรมอันดามัน

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก

 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ ครั้งที่ 3

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโรงเรียนเทศบาล4 มหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย บริเวฯสวนสาธารณะธารา

 ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนนท่าเรือ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 2 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ (ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)

 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 2(คลองจิหลาด)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารราชพฤกษ์และอาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคงคา

 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ (ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)

 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎร์

 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง

 ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาโค้งทางเดินโรงเรียนเทศบาล4มหาราช

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคงคา

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนธงไชย 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิติ

 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน(ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองกระบี่

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 10 รายการ

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกา์ จำนวน 9 รายการ

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณธารา

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช 

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคลและห้องประชุมสองคาบสมุทร

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วสนามเทนนิสสวนสาธารณะธารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดเรม่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 ประกวดราคาซื้อติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ส่งเสริมความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว

 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช

 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 

 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ สวนธารา 

 ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ

 ประกวดราคาจ้างเพื่อหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน/วัน วงเงินร่วมทุน ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาทถ้วน

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนห้วยน้ำเขียว ซอย 2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ,ถนนกระบี่ ,บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูพื้น HDPF เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย

 ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 

 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ