คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เลขที่ 292 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทร.0-7562-0601 โทรสาร.0-7562-0603 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ออกแบบและดูแลโดยกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองกระบี่