In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการ

จุลสารเทศบาลเมืองกระบี่

E-SERVICE

คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

สถิติผู้ชมเวป

000341230
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
290
1323
3475
330172
20342
27848
341230

IPคุณคือ: 34.204.191.0
Server Time: 2020-02-19 06:34:27

ข่าวรับสมัครงาน 

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ       จำนวน  1   อัตรา
                - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                จำนวน  1  อัตรา
                - ตำแหน่ง คนงาน                                จำนวน  2  อัตรา
                - ตำแหน่ง คนสวน                                จำนวน  3  อัตรา
                - ตำแหน่ง ยาม                                     จำนวน  1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

                - ตำแหน่ง ภารโรง (ในสถานศึกษา)  จำนวน 1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                 - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  2  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข    จำนวน  1  อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

                - วิชาเอก/โท  สังคมศึกษา
                - วิชาเอก/โท  คณิตศาสตร์
                - วิชาเอก/โท  ภาษาจีน
                - วิชาเอก/โท  พลศึกษา

 

 

 ข่าวรับโอนพนักงานเทศบาล

  รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

                - ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)     จำนวน  1  อัตรา
                - ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   จำนวน  1 อัตรา

 รับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 13 อัตรา 

 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 

 

บัณฑิตน้อย2562


ทั้งนี้การจัดงานวันบัณฑิตน้อยในวันนี้ บรรยากาศภายในงานวันบัณฑิตน้อยเริ่มต้นกันตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เปิดให้บัณฑิตน้อยลงทะเบียน รายงานตัว และถ่ายภาพกับเพื่อนนักเรียนและบรรดาผู้ปกครอง โดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่ จุดสำหรับถ่ายภาพเป็นซุ้มดอกไม้ให้บัณฑิตน้อยๆ ทุกคนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เวลา 09.00 น. นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ , สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ เดินทางมาร่วมในพิธีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ต่อเนื่องด้วยการเปิดเวทีในชุดการแสดงชุดจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ในเวลา 10.00 น. เข้าสู่พิธีการมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ประธานให้โอวาทแก่บัณฑิต ตัวแทนนักเรียนรุ่นน้องกล่าวลาและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้ตัวแทนรุ่นพี่ ตัวแทนบัณฑิตน้อยกล่าวลาครูอาจารย์ นักเรียนทั้งหมดร่วมกันยืนสงบนิ่งและร่วมร้องเพลง”พระคุณที่ 3” ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งกินใจและสามารถบรรยายถึงหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนหน้าที่ในการถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามของครูที่มีให้แก่ศิษย์ เรียกได้ว่าสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกๆคนได้เป็นอย่างดี สำหรับในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้เข้ารับวุฒิในระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 298 คน แบ่งออกเป็น
1.โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า จำนวน 96 คน
2. โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง จำนวน 86 คน
3.โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จำนวน 116 คน

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้เข้ารับวุฒิในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ทั้ง 3 โรงเรียน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 255 คน ดังนี้
1.โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า จำนวน 94 คน
2. โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง จำนวน 79 คน
3.โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จำนวน 82 คน

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

RSS

No feed URL specified.

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

การป้องกันการทุจริต