In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลการประชาพิจารณ์

คู่มือบริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน

มาตรฐานการให้บริการ

จุลสารเทศบาลเมืองกระบี่

E-SERVICE

คู่มือปฏิบัติงาน

มีปัญหาปรึกษา ผู้บริหาร

ถอดบทเรียนศิลป์สร้างกระบี่

เผยแพร่ผลงานครู อปท.

ลิงค์รวม


โครงการพัฒนาเมืองในอนาคต

ผลการปฏิบัติงาน นายก

ผลงานโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ข้อกฎหมายเทศบาล

สถิติผู้ชมเวป

000341251
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
311
1323
3496
330172
20363
27848
341251

IPคุณคือ: 34.204.191.0
Server Time: 2020-02-19 06:48:08

ข่าวรับสมัครงาน 

 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ       จำนวน  1   อัตรา
                - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                จำนวน  1  อัตรา
                - ตำแหน่ง คนงาน                                จำนวน  2  อัตรา
                - ตำแหน่ง คนสวน                                จำนวน  3  อัตรา
                - ตำแหน่ง ยาม                                     จำนวน  1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

                - ตำแหน่ง ภารโรง (ในสถานศึกษา)  จำนวน 1  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                 - ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  2  อัตรา

 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
                - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข    จำนวน  1  อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

                - วิชาเอก/โท  สังคมศึกษา
                - วิชาเอก/โท  คณิตศาสตร์
                - วิชาเอก/โท  ภาษาจีน
                - วิชาเอก/โท  พลศึกษา

 

 

 ข่าวรับโอนพนักงานเทศบาล

  รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

                - ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)     จำนวน  1  อัตรา
                - ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)   จำนวน  1 อัตรา

 รับโอนพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 13 อัตรา 

 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 

 

รณรงค์เลือกตั้ง 2562

ด้วยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย เสียงของทุกท่านทุกเสียงมีความหมายมีสิทธิ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสร้างประชาธิปไตยที่ทุกท่านรอคอยไปด้วยกันด้วยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ 08.00 ถึง 17.00
ทั้งนี้ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.พร้อมทั้งได้ตั้งเป้าหมายในการเลือกตั้ง ให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ประกอบกับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยของตนเองให้กับผู้ไปทำหน้าที่ในการบริหาร ปกครองบ้านเมืองแทนตนเอง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว กากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดียว แต่ได้ถึง 3 อย่าง คือได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง , ได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และได้นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ขึ้น โดยริ้วขบวนจะเคลื่อนออกจาหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เข้าสู่ถนนอุตรกิจ เลี้ยวซ้ายที่แยกจราจร เข้าสู่ย่านเศรษฐกิจขอบเมืองกระบี่ และไปเลี้ยวขวาที่แยกเสือเขี้ยวดาบ ก่อนออกมาร่วมกันรณรงค์ ณ ลานปูดำ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

RSS

No feed URL specified.

วารสารเทศบาลเมืองกระบี่

 

การป้องกันการทุจริต