>

เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 16th, 2019 | by krabicity

0

อัตรากำลังปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

(หน้าที่ 1-60)

(หน้าที่ 61-107)

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 1

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุง ครั้งที่ 6 พนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑