>

เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 17th, 2019 | by krabicity

0

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑