เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 17th, 2019 | by krabicity

0

แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลเมืองกระบี่

แผนการใช้จ่ายเงินรวมเทศบาลเมืองกระบี่

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม ถึง เดือน กันยายน 2563)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2559)

ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2560)

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2560

ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2560)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑