เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 17th, 2019 | by krabicity

0

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563

ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำแถลง

รายละเอียดคำแถลง

รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายละเอียดแบ่งตามด้าน

รายละเอียดแบ่งตามแผนงาน

บันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่

รายละเอียดประมาณการรายรับ

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑