สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่

Published on มีนาคม 24th, 2020 | by hs8ivz

0

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

สรุปการจัดซื้อ/จ้างไตรมาสที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง งวดเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง งวดเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งวดเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อ/จ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 )

สรุปการจัดซื้อ/จ้างไตรมาส ที่ 1 (งวดเดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562 )

สรุปการจัดซื้อ / จ้างเดือน มกราคม 2563

สรุปการจัดซื้อ / จ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปการจัดซื้อ / จ้างเดือน มีนาคม 2563

สรุปการจัดซื้อ / จ้างเดือน เมษายน 2563

สรุปการจัดซื้อ / จ้าง เดือน พฤษภาคม 2563


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑