เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 17th, 2019 | by krabicity

0

การบริหารงานบุคคลภายในองค์กร

การบริหารงานบุคคลภายในองค์กร

หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑