..." /> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่ no image

Published on พฤษภาคม 25th, 2020 | by hs8ivz

0

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคล

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑