เข้าค่ายลูกเสือ อปท.2563 – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ข่าวทั่วไป

Published on ธันวาคม 16th, 2020 | by hs8ivz

0

เข้าค่ายลูกเสือ อปท.2563

เปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด นายสุรเดชา ฟุ้งสาคร รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 900 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แบ่งเป็นค่ายชุมชม จำนวน 7 ค่ายย่อย คือ1. ค่ายพระขรรค์เพชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า2. ค่ายเพชรวุธ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง3. ค่ายพันแหลม โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช4. ค่ายอัศวพาหุ โรงเรียนบ้านช่องพลี5. ค่ายรามจิตติ โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม6. ค่ายสุริยันจันทรา โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม7. ค่ายวิวาห์พระสมุทร โรงเรียนบ้านช้างตายหลังจากเปิดค่ายแล้วเสร็จประธานและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ค่ายย่อยทั้ง 7 ค่าย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้รับการฝึกฝนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี ช่วยเหลือ ฝึกการแก้ปัญหา และฝึกความมีระเบียบวินัย


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑