ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ข่าวทั่วไป

Published on มิถุนายน 5th, 2020 | by hs8ivz

0

ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

       เทศบาลเมืองกระบี่ : องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ขอแสดงความยินดี กับ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ที่ได้รับรางวัล “องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 “ ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “ โครงการศิลปะสร้างคน คนสร้างเมือง กระบี่สร้างเมือง” จากกรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความยินดี กับความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะ และวิสัยทัศน์ในการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับความเป็นนักบริหารมืออาชีพ และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวาระงานสำคัญของกระบี่ ( THE AGENDA OF KRABI) และพัฒนากระบี่ให้เป็น SMART CITY ) สู่เมืองสากลอย่างยั่งยืน ขอจงมีความสุขสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคลโดยทั่วกัน ตลอดไป


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑