เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 17th, 2019 | by krabicity

0

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างร่วมแสดงสัญลักษณ์ในความร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้เทศบาลเมืองกระบี่เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑