ข่าวทั่วไป

Published on กรกฎาคม 10th, 2020 | by krabicity

0

ประชุมเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ทีมถ่ายทำแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซี่ยน

นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ประชุมคณะทำงาน เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ทีมถ่ายทำ/บันทึกภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซี่ยน ของเทศบาลเมืองกระบี่ ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. นี้ ตามหัวข้อดังนี้

  1. ต้นแบบการพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    2.แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
    2.1 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 ห้องเรียนวิถีธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
    2.2 ชุมชนคู่เมือง แหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์อนุบาลปูดำควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าชายเลนในชุมชน
    2.3 ตลาดหินขวาง ปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้เป็นแหล่งพักผ่อน /เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑