รับโอนพนักงานเทสบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่