รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่

Published on มกราคม 25th, 2021 | by krabi City

0

รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ในการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID – 19นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ คือ โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช โดยมีนายอธิพัชญ์ พันธ์จินาธนกุล ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรครู ร่วมให้การต้อนรับและนำชมการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งได้บรรยายสรุปการดำเนิการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 การซึ่งทุกโรงเรียนได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑