เรื่องคุณสมบัติและลัก..." /> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกระบี่ – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่ no image

Published on กุมภาพันธ์ 19th, 2021 | by hs8ivz

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เขตเลือกตั้งในเทศบาลเมืองกระบี่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศเมืองกระบี่ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศเมืองกระบี่ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑