กองการศึกษาร่วมกับกอง..." /> ขุดลอกทางระบายน้ำข้างสนามฟุตบอลสวนสาธารณะธารา – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

กองการศึกษาร่วมกับกองช่าง ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำข้างสนามฟุตบอลสวนสาธารณะธารา เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำให้น้ำไหลได้โดยสะดวก ไม่ท่วมขังหรือเอ่อล้นขึ้นมาบนถนนที่เป็นทางเดินออกกำลังกายของประชาชนที่นิยมมาเดินหรือวิ่งออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะธารา ทั้งในช่วงเช้าและเย็นเป็นจำนวนมากในทุกๆ วัน