เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 17th, 2019 | by krabicity

0

มาตรการภายใน

มาตรการภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการการขัดกันระหว่างประโชยน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑