การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 17th, 2019 | by krabicity

0

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิบัติอย่างไรให้เกิดความโปร่งใสเเละการมีส่วนร่วมทำให้เทศบาลห่างไกลการทุจริต ในโครงการสร้างเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 กิจกรรมการอบรมเเละศึกษาดไูงานด้านการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเครือข่ายป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองกระบี่ โดยนายชาญณรงค์ ลีลาบูณรพงศ์ รองนายกเทสมนตรีเมืองกระบี่ ผู้บรรยาย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑