เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 18th, 2019 | by krabicity

0

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนศิริชัย

แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมรับน้ำช่วงปลายเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนวัชระ(บริเวณตรงข้ามปั้มเอสโซ่)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่าช่วงปลาย

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฐานประติมากรรมภูมิใจภักดิ์รักในหลวง

แผนโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฌครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

– เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

– โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการผนังกั้นดินด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนนกระบี่ ซอย 54

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

– เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่องโรงเรียนเทสบาล 2 (คลองจิหลาด)
– ค่าต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
– ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนศิริชัย
-ก่อสร้างคูระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรถนนล่องอุทิศ
– ก่อสร้างคูระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ถนนกระบี่ ซอย 27
– ก่อสร้างถนนอุตรกิจ ซอย 18 ช่วงปลาย
– ก่อสร้างท่อเหลี่ยมรับน้ำช่วงปลายเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนวัชระ(บริเวณตรงข้ามปั้มเอสโซ่)
– ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าพลับพลาถึงบริเวณโต๊ะหินขวาง
– ปรับปรุงถนนพิศาลภพช่วงปลาย
– ปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลกระบี่-แขวงการทาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

– ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินด้านหน้าท่าเทียบเรือมารีน่า
– ปรับปรุงสวนสาธารณะธารา
– รถดูดสิ่งปฏิกูล
– รถบรรทุกขยะ
– ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนกระบี่ ซอย 24 (เจริญโชค)
– ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนนาสร้างโบสถ์
– จัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน
– เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง
– ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
– ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคาร OTOP อันดามัน

แผนการจัดซื้อ ตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ ถนนกระบี่ บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้ิอ โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

จ้างเหมาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

จ้างเหมาครูชาวต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

แผนจ้างกวาดขยะตลาดสดมหาราช

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑