>

เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 18th, 2019 | by krabicity

0

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อ ตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ ถนนกระบี่ บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้ิอ โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

จ้างเหมาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

จ้างเหมาครูชาวต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่

แผนจ้างกวาดขยะตลาดสดมหาราช

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑