เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 18th, 2019 | by krabicity

0

สรุปจัดซื้อ – จัดจ้าง ปี 2562

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปจัดซื้อ – จัดจ้าง ปี 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง เดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อพฤษภาคม 2562 และ เดือน มิถุนายน 2562

สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 และ เดือน สิงหาคม 2562

Tags: ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑