ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และข้อมูลราคากลาง – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 18th, 2019 | by krabicity

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และข้อมูลราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคุณแม่ (ครั้งที่ ๒)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่าช่วงปลาย

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคุณแม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนนคุณแม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนนละงู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนละงู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคุณแม่

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 1 คัน

กำหนดตรวจรับพัสดุโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนพัฒนากูล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าท่าเทียบเรือมารีน่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนอุตรกิจ ซอย 18 ช่วงปลาย

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดหอศิลป์อันดามัน ศุนย์การเรียนรู้วัมนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหอศิลป์อันดามัน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

จ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสนามฟุตซอล (สวนสาธารณะธารา)

สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนพัฒนากูล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ำบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่(ธาราริมจวน)

กรกฎาคม2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ

พฤษภาคม 2563

จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 54
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนธนทรัพย์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)
เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 54
มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอศิลป์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนปานุราช ซอย 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
55 Downloads
จ้างที่ปรึกาาโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณควนม้าตั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเจริญสุข

มกราคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนนาเตย ซอย 2

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน(โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ ครั้งที่ 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนศรีพังงา ซอย 8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 55

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนศรีพังงา ซอย 8

มิถุนายน 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล พร้อมหลังคารถบรรทุก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวัชระ ซอย 11

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู่วัฒนธรรมอันดามัน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ ครั้งที่ 3

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโรงเรียนเทศบาล4 มหาราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะธารา

ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ถนนท่าเรือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนศฤงคารพัฒนา ซอย 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ (ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 2(คลองจิหลาด)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารราชพฤกษ์และอาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคงคา

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ (ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎร์

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง

ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาโค้งทางเดินโรงเรียนเทศบาล4มหาราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคงคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนธงไชย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิติ

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน(ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองกระบี่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการทางเคมี จำนวน 10 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกา์ จำนวน 9 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณธารา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคลและห้องประชุมสองคาบสมุทร

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน (ชั้นลอย) ตลาดสดมหาราช

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วสนามเทนนิสสวนสาธารณะธารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดเรม่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอศิลป์อันดามันและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ประกวดราคาซื้อติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ส่งเสริมความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากวาดขยะตลาดสดมหาราช

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ สวนธารา

ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ

ประกวดราคาจ้างเพื่อหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน/วัน วงเงินร่วมทุน ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาทถ้วน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนห้วยน้ำเขียว ซอย 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ,ถนนกระบี่ ,บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูพื้น HDPF เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย

ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป

Tags: ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑