เดือน กุมภาพันธ์ 2564


เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 18th, 2019 | by krabicity

0

ร่างประกาศและข้อมูลราคากลาง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนศิริชัย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมรับน้ำช่วงปลายเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนวัชระ(บริเวณตรงข้ามปั้มเอสโซ่)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคุณแม่

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนนเมืองเก่าช่วงปลาย

เดือน ธันวาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคุณแม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนละงู

เดือน พฤศจิกายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเดินด้านหน้าท่าเทียบเรือมารีน่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน อุตรกิจ ซอย 18 ช่วงปลาย

เดือน กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสนามฟุตซอล(สวนสาธารณะธารา)

เดือน สิงหาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) (เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

ร่างประกาศและเอกสารซื้อจ้าง

เดือน เมษายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนกระบี่ ซอย 54

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนนธนทรัพย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล2(คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

เดือน มีนาคม 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอศิลป์

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป

(ร่าง) การจ้างจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามันโครงการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ ครั้งที่ 3

43 Downloads
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนมหาราช ซอย 22

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนเจริญสุข

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล พร้อมหลังคารถบรรทุก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวัชระ ซอย 11

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 เดือน พฤษภาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำถนนวัชระ ซอย 11

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมหอศิลป์อันดามัน(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลป์และจัดแสดงภาพวาด ศิลปินแห่งชาตินานาชาติ ครั้งที่ 3

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหุตางกูร ซอย 1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าเรือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 44 ช่วงปลาย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะธารา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารราชพฤกษ์และอาคารสุพรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภายในห้องทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองกระบี่

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ตั้งของสำนักงาน(ชั้นลอย)ตลาดสดมหาราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนวัชระ ซอย 19 พร้อมคูระบายน้ำ(ทางเข้าหมู่บ้านรุ่งทิพย์)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งทางเดินโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล3 ท่าแดง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 9 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยปิติ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ

ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสุดมงคล และห้องประชุมสองคาบสมุทร พร้อมติดตั้ง

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาณไฟจราจรสุริยเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 46 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2560

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทสบาลเมืองกระบี่ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาาดไม่น้อย 30 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนห้วยน้ำเขียว ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราาจ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ ถนนกระบี่ บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 4 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง ประกวดราาจ้างก่อสร้างปูพื้น HDPF เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2

Tags: ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑