ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 20th, 2019 | by krabicity

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนละงู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ศูนย์การเรียนรู้วัมนธรรมอันดามัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นทางเดินด้านหน้าท่าเทียบเรือมารีน่า

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนอุตรกิจ ซอย 18 ช่วงปลาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 42 ช่วงปลาย และโครงการก่อสร้างถนนจันกวีกูล ซอย 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วโรงงานโยธา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากงานก่อสร้างเดิม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนพัมนากูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ำบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ธาราริมจวน)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป

ยกเลิกผู้ชนะเสนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)(เพิ่มเติมจากกลุ่มงานก่อสร้างเดิม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอศิลป์

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเมืองเก่า ซอย 5
0 Downloads
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ปานุราช ซอย 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนศรีพังงา ซอย 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาราช

ประกวดราคาจ้างจ้างกวาดขยะตลาดสดมหาราช

ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโดเรม่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันแบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน1คัน พร้อมหลังคารถบรรรทุกขนาด1ตัน จำนวน 1 หลัง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพื้นระหว่างอาคาร A และอาคาร C ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณควนม้าตั้ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

ประกวดราคาก่อสร้างตีเส้นจราจรถนนอุตรกิจ ถนนกระบี่ บริเวณตลาดสดมหาราชและหน้าโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วสนามเทนนิสสวนสาธาธารณะธารา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูพื้น HDPE เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนห้วยน้ำเขียว ซอย 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 46

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกระบี่ ซอย 37

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอชมวิวและทางเดินไปจุดชมวิวสวนพฤกษาสววรค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพัฒนากูล ซอย4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างงานประติมากรรมเสาสัญญาไฟจราจรสุริพยเทพ

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า30ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑