เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

ประติมากรรมองค์พ่อจตุคามรามเทพ

ประติมากรรมองค์พ่อจตุคามรามเทพ อยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ใกล้กับสี่แยกช้าง“องค์พ่อจตุคามรามเทพ” เป็นกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย-ศรีธรรมโศกราช เมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้วมีพระนามว่า “ พระเจ้าจันทรภาณุ” เป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช ปกครองเมืองตามพรลิงค์ หรือเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน มีพระวรกายเป็นสีเข้ม เป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกล้า จนได้สมัญญานามว่า ว่า “ ราชันดำแห่งทะเลใต้ ” หรือ“ พญาพังพกาฬ ” ปกครองหัวเมืองต่างๆ ที่ขึ้นตรงต่อศรีธรรมโศกราช คือ “ เมืองบันไทยสมอ ” มีตราประจำเมือง คือ “ ปีวอก ” จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบสันนิษฐานว่า คือ เมืองกระบี่ในอดีตนั่นเอง เทศบาลเมืองกระบี่ ได้สร้างประติมากรรมองค์พ่อจตุคามรามเทพ เมื่อปี 2550 เพื่อแสดงถึงความเป็นมาของเมืองกระบี่ ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ยุคโบราณให้ประชาชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑