เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

ประติมากรรมไฟจราจรช้าง

ทศบาลเมืองกระบี่ได้สร้างประติมากรรม “ช้าง” ขึ้นมา ก็เพื่อจะสื่อความหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ 3 ประการ

กระบี่เคยเป็นจังหวัดที่มีช้างมากที่สุดในประเทศไทย มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยานคร (น้อย) สั่งให้พระปลัดเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งเพนียดคล้องช้างที่ บ้านปกาสัยนำไปฝึกเพื่อใช้งานและส่งขายต่างประเทศ

กระบี่เคยจับช้างเผือก (ช้างสำคัญ) คู่พระบารมีช้างแรกของรัชกาลที่ 9 โดยเมื่อปี พ.ศ.2497 นายแปลก ฟุ้งเฟื่องและพวก มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลลำทับ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ในอดีต) คล้องช้างได้ 6 เชือก ภายหลังพิสูจน์ได้ว่ามีช้างเผือกอยู่ 1 ช้าง จึงแจ้งให้นายมังกร ณ ถลาง ซึ่งเป็นนายอำเภอลำทับในขณะนั้น แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้วแจ้งพลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ น้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2501 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2502 เวลา 16.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกประจำรัชกาลและพระราชทานนามว่า “พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิศุทธวงศ์ สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิประสิทธิ์ รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า”
ช้างชูกระบี่ เป็นส่วนหนึ่งของตราเทศบาลเมืองกระบี่ ประติมากรรมสัญญาณไฟจราจรช้าง ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช แยกถนนสุดมงคลและถนนจันทร์กวีกูล ใกล้สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑