เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

ประติมากรรมนกอินทรีกิโลเมตรศูนย์

เมื่อปี 2479 เป็นปีที่เทศบาลเมืองกระบี่ได้รับการยกฐานะครั้งแรก โดยสมัยนั้นเทศบาลมีพื้นที่ในการดูแลแค่เพียง 2.65 ตร.กม. และจุดของ กม. 0 ถือเป็นหลักเขตของเทศบาลเมืองกระบี่ โดยทางทิศเหนือจะเป็นหลักเขตของแขวงการทาง ส่วนถ้าลงไปทางทิศใต้ก็จะเป็นหลักเขตของเทศบาลเมืองกระบี่ ล่วงมาถึงปี 2509 เทศบาลทำการขยายพื้นที่อีกครั้ง และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 19 ตร.กม. หากแต่หลักเขตก็ยังอยู่ที่เดิม ซึ่งวันนี้ชาวกระบี่บางคนอาจจะยังไม่ทราบ ประกอบกับปัจจุบันนี้เทศบาลเมืองกระบี่ได้รับการโอนมอบทางจากแขวงการทางกระบี่ให้ดูแลรับผิดชอบเพิ่มเติม ส่งผลให้เทศบาลรับผิดชอบหลักเขตนี้โดยตรง

สำหรับการจัดสร้างนกอินทรี ณ กม. 0 เทศบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนกอินทรีที่ถือได้ว่าเป็นนกคู่เมืองกระบี่ และมีเอกลักษณ์ในการดำรงชีวิตที่น่าจะนำมาเป็นแบบอย่าง ดังคำจำกัดความที่ว่า “บินให้สูง มองให้ไกล ไปให้ถึง” ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ดำรงชีวิตในแบบแผนที่ดีงาม พอเพียง ไม่รังแกผู้อื่น ที่สำคัญการจัดสร้างดังกล่าวยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเยือนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ทราบถึงเรื่องราวพร้อมเก็บภาพเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกระบี่ อีกทั้งในบริเวณใกล้เคียงผู้มาเยือนยังสามารถเก็บภาพความงามของเขาขนาบน้ำได้อีกด้วย ที่สำคัญขณะนี้เทศบาลก็ได้เตรียมวางแผนที่จะปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบนกอินทรี กม. 0 ให้สวยงาม และจะได้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนกอินทรี กม.0 ไปยังเขาขนาบน้ำที่มีการขุดพบพระปั้นดินดิบสมัยสุโขทัยและรอยประวัติศาสตร์อีกมากมาย ซึ่งเทศบาลได้วางแนวทางพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองต่อไป นอกจากการชมความงามของธรรมชาติป่าชายเลน และประวัติศาสตร์โบราณแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถพบเห็นวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชาวบ้านบริเวณริมน้ำที่มีความเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑