เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

สวนพฤกษาสวรรค์

สวนพฤกษาสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณป่าไสโป๊ะ ทางทิศเหนือของเมืองกระบี่ มีพื้นที่จำนวน 625 ไร่ มีลักษณะเป็นภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 60 – 305 เมตร เทศบาลได้รับอนุญาตให้ใช้จากกรมป่าไม้ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ผู้นิยมเสพสุนทรีย์แห่งธรรมชาติไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติแล้ว สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามโดยรอบของเมืองกระบี่ มองเห็น ทะเล แม่น้ำกระบี่ และตัวเมืองกระบี่ ได้อย่างชัดเจน ทั้งยังมีพันธุ์ไม้นานาชนิดรวมถึงพันธุ์กล้วยไม้หายาก สามารถสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และรื่นรมย์กับเสียงนกร้อง สนุกสนานกับกิจกรรมการดูนก ได้สูดเอาความบริสุทธิ์จากต้นไม้ใบหญ้าได้อย่างเต็มปอดและสามารถดูนกในประเภทต่าง ๆ ได้อีกเช่นกัน

ในปีงบประมาณ 2552 ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงสวนพฤกษาสวรรค์โครงการก่อสร้างสวนพฤกษาสวรรค์ ระยะ 2 นี้ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างสวนพฤกษาสวรรค์ช่วงแรก ซึ่งโครงการก่อสร้างสวนพฤกษาสวรรค์ช่วงแรก เป็นงานพื้นฐานเบื้องต้น คือ งานถนนและระบบระบายน้ำเท่านั้น ยังขาดองค์ประกอบที่สำคัญอีกมาก ที่จำเป็นสำหรับสวนสาธารณะที่จะเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง จึงได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ในปี งบประมาณ 2552 สานต่อให้สวนสาธารณะ หรือ สวนพฤกษาสวรรค์แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบของเมืองกระบี่

อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้ ทางเทศบาลเมืองกระบี่ ยังได้มีนโยบายเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรม เพื่อให้ผู้มาเยือนสวนพฤกษาสวรรค์ ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมสนุกสนาน ท้าทาย แบบแอดเวนเจอร์ ด้วย Sky Walk เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดมุมมองใหม่ของการเดินป่า สัมผัสธรรมชาติผืนป่าเมืองกระบี่ ที่ยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ Sky Walk เป็นสะพานทางเดินเท้าเหนือระดับพื้นดิน ความสูงโดยประมาณจะอยู่ที่ระดับยอดของต้นไม้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของผืนป่า ท้องฟ้า และทัศนียภาพเบื้องล่างทิวทัศน์ของตัวเมืองกระบี่ที่สวยงาม ซึ่งกิจกรรมที่จะมีควบคู่ไปกับ Sky Walk จะเป็นกิจกรรมสนุกสนาน แบบแอดเวนเจอร์ ฐานการปีนป่าย การห้อยโหน การไต่เชือก กิจกรรมที่จะเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความท้าทาย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑