เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

ประติมากรรมปูดำ

พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ณ ศาลาดุสิตดาลัย “อย่างที่กระบี่ ข้าพเจ้าไปขอกับชาวกระบี่ว่า ป่าไม้ชายเลนนี้ อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ ขอให้เป็นป่าไม้ชายเลนอย่างเดิม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ” ป่าไม้ชายเลนแห่งนี้จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย ลำดับที่ 1100 ของโลกที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อน มีพื้นที่ 133,120 ไร่

เทศบาลเมืองกระบี่ได้สร้างประติมากรรมปูดำทองเหลืองรมดำ งบประมาณในการก่อสร้าง 3,199,000.- บาท ประกอบด้วยครอบครัวปู 4 ตัว ตัวใหญ่กระดองกว้าง 3 เมตร ตัวเล็กอีก 3 ตัว เพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ป่าชายเลนบริเวณเขาขนาบน้ำ หน้าเมืองกระบี่ อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้ชาวกระบี่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ใช้อย่างพอเพียง เป็นประตูสู่แหล่งมหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ

ประติมากรรมปูดำนี้ สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวในนิทานอีสป เรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “ กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ” พ่อแม่ทุกคนจะต้องสอนให้ลูกอยู่ในระเบียบวินัย เคารพผู้ใหญ่ ประพฤติตนเป็นคนดี

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑