เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

ประติมากรรมกำแพงประวัติศาสตร์

กำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่แห่งนี้ สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 141 ปีแห่งการจัดตั้งเมืองกระบี่ เพื่อเป็นสื่อเล่าเรื่องถึงความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตัวกำแพงจะแบ่งออกเป็นช่องๆ ทั้งหมด 28 ช่อง แต่ละช่องจะมีภาพประติมากรรมนูนต่ำ และมีเนื้อหาประกอบภาพบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ข้างเคียงกัน ความยาวตัวกำแพงรวม ประมาณ 250 เมตร ความสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ถ.เจ้าฟ้า

สร้างด้วยงบประมาณของจังหวัดเพื่อเป็นสื่อเล่าเรื่องถึงความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ตั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยก่อสร้างเป็นกำแพงประติมากรรมนูนต่ำปุนปั้นติดฝาผนังจำนวนน 28 ช่องบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ ช่องที่ 1 กระบี่ยุคธรณีกาล เมื่อ 300-100ล้านปี ช่องที่ 5 ชุมชนโบราณคลองท่อม ช่อง 6 แหล่งลูกปัดโบราณเมื่อ 2 พันปี ช่อง 10-13 การตั้งแขวงปากลาวปีพ.ศ2352 ตั้งแขวง ปกาสัย จนตั้งเมืองใหม่ ช่อง14 การประพาสของรัชกาลที่ 6 ช่อง16 กระบี่กับสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่อง 17 ช่องช้างคุ่บารมี การประพาสจังหวัดกระบี่และโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9

ส่วนช่องที่ 20-28 บอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การคมนาคม การศึกษา ความเชื่อและศาสนา เหตูการณ์ภัยพิบัติ การสร้างประติมากรรมรวมถึงกระบี่กับอนาคต ซึ่งจะสื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับรู้ความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ ตามยุคสมัยต่างๆ

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑