เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 21st, 2019 | by krabicity

0

เผยแพร่ผลงานครู อปท. – นางจิรัญญา หง้าฝา

เผยแพร่ผลงานครู อปท. – นางจิรัญญา หง้าฝา

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)

การประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลา


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑