ข่าวรับสมัครงาน – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ข่าวรับสมัครงาน

Published on ตุลาคม 22nd, 2019 | by krabicity

0

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง (ในสถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอย กองคลัง จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง คนสวน สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอย
ตำแหน่ง คนงาน
ตำแหน่ง คนสวน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอก/โท ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างจามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑