ผลการสรรหาและเลือกสรร..." /> ข่าวรับสมัครงาน – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ข่าวรับสมัครงาน

Published on ตุลาคม 22nd, 2019 | by krabicity

0

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
– ตำแหน่ง คนงาน

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วิชาเอก/โท ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอก /โท วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้าง
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
– ตำแหน่ง คนงาน
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ภารโรง (ในสถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
52 Downloads

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จำนวน  1  อัตรา

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑