ข่าวรับสมัครงาน – สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ข่าวรับสมัครงาน

Published on ตุลาคม 22nd, 2019 | by krabicity

0

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างจามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
– วิชาเอก/โท ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอก/โท วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอก/โท คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป กองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ดูและเด็ก จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอก/โท ภาษาอังกฤษ
วิชาเอก/โท วิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑