เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 22nd, 2019 | by krabicity

0

พบสื่อท้องถิ่น 2562

เทศบาลพบประชาชนและสื่อสารมวลชน ..“สื่อ-ท้องถิ่น-รักษ์สิ่งแวดล้อม”  นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โครงการเทศบาลพบประชาชนและสื่อมวลชน กิจกรรมย่อย “สื่อ-ท้องถิ่น-รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระบี่ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) มีคณะสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการพัฒนาสตรี/ ชมรมต่างๆ เข้าร่วม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งหลังจากพิธีเปิด นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการ บรรยายสรุปผลงานและโครงการที่สำคัญต่างๆ และรางวัลที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองกระบี่ โดยได้ขอบคุณความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนที่เป็นอีกส่วนที่สำคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดเวลาที่ผ่านมา นายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่บรรยายสรุปเรื่องการจัดการน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่ หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้มาร่วมงานได้ซักถาม เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง รวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ตอบทุกประเด็นซักถาม ก่อนปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันเสริมพัฒนาเมืองกระบี่ต่อไป 18/ก.ย./62

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑