เทศบาลเมืองกระบี่

Published on ตุลาคม 27th, 2019 | by krabicity

0

เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนบ้านท่าคลอง

25/ต.ค./62 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกระบี่ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนบ้านท่าคลอง ณ ที่ทำการชุมชน ซึ่งมีสมาชิกชุมชนได้เลือกวิธีเลือกตั้งแบบเปิดเผย โดยเสนอชื่อแล้วยกมือโหวตเลือก ให้ “นายวรรณชัย รอดบุญ” เป็นประธานชุมชน และ “นางจิระภา รอดบุญ” เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ของชุมชนบ้านท่าคลองต่ออีกสมัยหนึ่ง โดยมีนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่และคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาลฯ/ สมาชิกสภาเทศบาล/ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ร่วมสังเกตุการณ์และร่วมแสดงความยินดี

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑